Schoolgids

Veilig, Uitdagend en Stimulerend. Om deze drie woorden draait het op De Prins Willem-Alexanderschool!

Veilig: Uw kind heeft recht op een veilige omgeving waarin het zichzelf kan en mag zijn. U ziet dit terug in ons pedagogisch klimaat en hoe we met elkaar omgaan.
Uitdagend: Uw kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te gebruiken. Leren zit op de grens van al iets kunnen en iets nog net niet kunnen.
Stimulerend: Ieder kind wordt gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. U ziet dit terug in de zorgplannen die we voor de basisvakken schrijven. In deze plannen komen alle kinderen van minder begaafd tot en met meer- en hoogbegaafd voor.

Onze highlights zijn:

  • Protestants christelijke school met dito normen en waarden
  • Bouwen aan een adaptieve school. We zijn BAS gecertificeerd
  • Aandacht voor ieder kind
  • Kinderen leren goed zelfstandig werken en samenwerken
  • Engels wordt vanaf groep 1 gegeven
  • Plusaanbod: voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Uitstekende resultaten voor rekenen, taal en begrijpend lezen
  • Uitstroomniveau 50% mavo/havo/vwo
  • Ruime aandacht voor cultuureducatie en techniek