Ons verhaal

Kom binnenkort nog eens een kijkje nemen op onze website. Momenteel zijn we de site aan het vullen om u zo goed mogelijk te kunnen informeren.

Identiteit

De Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke school. Wij hechten grote waarde aan de waarden en normen van het christelijk geloof. Deze inspireren ons en vormen de basis waarop kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar omgaan. In ons moderne gebouw vormen we samen met kinderopvang Okidoki een brede school, waar dagelijks ruim 400 kinderen met plezier naar toe gaan.