Buitenschoolse opvang

Op de Prins Willem Alexanderschool is de buitenschoolse opvang geregeld door Okidoki. Hieronder vindt u meer informatie.

Okidoki

De PWA en Okidoki vormen samen een brede school. Er wordt op veel gebieden samengewerkt. Regelmatig is er overleg tussen de leerkrachten en de medewerkers. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten, thema’s en projecten.

Ouders, die gebruik willen maken van de BSO kunnen informatie inwinnen bij: Stichting Kinderopvang Okidoki, Contactpersoon is mw. Rebecca van Staalduinen, Wagenmakerstraat 53, tel: 0174-422244

Voor meer informatie: info@okidoki-kdv.nl of www.okidoki-kdv.nl